Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

The last call for the Future Generation Art Prize Application‏

The deadline for the Future Generation Art Prize Application expires on 18 April 2010 at 14:00 GMT.
Participation rules, information about Future Generation Art Prize as well as the Application Form can be found on our website: www.futuregenerationartprize.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου